RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen heeft in de loop van 2007 een profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling.
Hij heeft daarbij rekening gehouden met de aard en omvang van de Porceleyne Fles en de daarbij gewenste deskundigheid en ervaring van de commissarissen.

Profielschets Raad van Commissarissen (93 Kb) Pdf-formaat

De Raad van Commissarissen staat uit de volgende vier leden:

De heer M.C. Udink (1958) (voorzitter)
Partner Udink Advocaten
Voorzitter van de Raad van Commissarissen Archeologisch Diensten Centrum N.V.
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 21 mei 2003

De heer J. A. Fentener van Vlissingen (1939)
Lid van de Raad van Commissarissen van BCD Holdings N.V.
Diverse commissariaten en bestuursfuncties.
Indirect aandelenbelang: 543.308 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 25 mei 2005

Mevrouw Y.R.C. van Oort (1953)
Lid van Raad van Bestuur en Auditcommittee van LannooMeulenhoff
Lid Raad van Commissarissen en Business­committee van de N.V. Holding Nationale Goede Doelen Loterijen
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 24 mei 2011

De heer C. Bikkers (1950)
President Carolus Panifex Holding
Lid Raad van Bestuur & Voorzitter Audit Team Roularta Media Group N.V.
Lid Raad van Commissarissen Coöperatieve Vereniging Quantore Europe u.a.
Vicevoorzitter Bedrijfspensioenfonds voor de Banden & Wielenbranche
Direct aandelenbelang: 28.755 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 24 mei 2011

De heer H.R. Kranenberg (1949)

Directeur Boron Management B.V.

Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen

Nationaliteit: Nederlandse

Eerste benoeming: 18 mei 2016

 
Rooster van aftreden: 

2019
De heer C. Bikkers

2020
De heer J.A. Fentener van Vlissingen
De heer H.R. Kranenberg
-->