CORPORATE GOVERNANCE

Op 9 december 2003 werd de definitieve Nederlandse Corporate Governance Code (hierna genoemd de code) bekend gemaakt en in 2008 herzien. De vernieuwde code is gepubliceerd in de Staatscourant nr 18499 van 3 december 2009, welke code van kracht is met ingang van 1 januari 2009. De directie en de Raad van Commissarissen van de Royal Delft Group delen het uitgangspunt dat de commissie heeft gehanteerd.

In de code zijn zogenaamde best practice-bepalingen verwoord. De Royal Delft Groep gebruikt de code als leidraad in het proces van verdere verbetering van de Corporate Governance. Overigens tekent de Royal Delft Group, met veel waardering voor de code, aan dat een aantal van de verwoordde "best practices” minder goed past bij de kleinere beursvennootschappen.

Ook meent de Royal Delft Group dat bij de besluitvorming de kosten, die de invoering van bepaalde practices met zich mee brengt, in ogenschouw moeten worden genomen. Deze overwegingen leiden ertoe dat Royal Delft Group, ook op termijn, afwijkt van enkele aanbevelingen van de code.

De gehele code, de best practice-bepalingen en de wijze waarop de Royal Delft Group deze bepalingen toepast kunt u vinden in onderstaand PDF-bestand.

Corporate Governance (0.7 MB) Pdf-formaat
Klokkenluidersregeling (142 Kb) Pdf-formaat
Gedragscode (157 Kb) Pdf-formaat-->