GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
 
N.V. Koninklijke Porceleyne Fles (de "Vennootschap”) roept hierbij haar aandeelhouders alsmede overige vergadergerechtigden op tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "AVA”), te houden op dinsdag 23 mei 2017 om 15:00 uur.

Locatie:
Rotterdamseweg 196, 2628 AR te Delft.

Parkeren:
Parkeerplaats achter het pand van de Porceleyne Fles, of alternatieven volgens bijgevoegde plattegrond.


 
 
 
 
Machtiging/steminstructie
 
 
 
De notulen van de laatste algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) zijn hieronder in Pdf-formaat te downloaden.
 


-->